Phòng Trưng Bày Hình Ảnh

Summer School Credit Courses - 2005

Summer Programs Before 2006

Students Visits Coquitlam - Summer 2006

Students Visit Pitt River Middle - 2007

Students Visit Mountain Meadows Elementary - 2007

Korean Students Visits Coquitlam - Summer 2006

Korean Sister School Visits Hampton Park - 2005

Indian Arm Field Trip - 2005

High School Students in Summer Program - 2007

High School Students in Group Short Programs - 2007

CILCBC Christmas + Field Trip - 2007 + 2008


Cộng Đồng Của Chúng Tôi

Cộng Đồng Coquitlam Coquitlam là học khu lớn nhất, vào hàng thứ ba ở British Columbia với 30.000 học sinh thuộc 66 trường. Quận Hạt bao gồm các thành phố...

more information

Du Học Sinh Của Chúng Tôi

Học Khu Coquitlam hãnh diện được đón tiếp du học sinh và gia đình của họ từ mọi quốc gia trên thế giới. Hiện tại, chúng tôi đang có nhiều du học sinh là...

more information

Các Hoạt Động

Các Nhóm và Hoạt Động Giải Trí Mỗi trường có một số các hoạt động và câu lạc bộ ngoại khóa gồm kịch, ban nhạc, hợp xướng, niên bạ, trượt...

more information

Thắc Mắc và Giải Đáp

...

more information

Bản Đồ

Học Khu Coquitlam – Giáo Dục Quốc Tế 1100 Winslow Avenue Coquitlam, British Columbia Canada V3J 2G3 Email: InternationalEd@SD43.bc.ca Telephone: 604 936 5769 Facsimile: 604 939...

more information