แผนที่และที่ตั้ง

Coquitlam School District – International Education

1100 Winslow Avenue
Coquitlam, British Columbia
Canada V3J 2G3
Email: InternationalEd@SD43.bc.ca
Telephone: 604 936 5769
Facsimile: 604 939 6427

The transit information: http://www.translink.ca/

 

Coquitlam School District

Greater Vancouver

Coquitlam School District

Coquitlam, Port Moody and Port Coquitlam

Coquitlam School District

Buildings


Alumni

Lab inverum enimus ene et que velis unt lant velestrum quaest, velias ad eatureius quat harum rest landam est et eiur, se porum harcipsa conetur, cum voluptaquid quis ipienis simagna tincte plitiis...

more information

ชุมชน

...

more information

นักเรียน

นักเรียนของเรามาจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อเข้าเรียนชั้นอนุบาลถึงเกรด 12...

more information

กิจกรรม

...

more information

Orientation

Academic High School Program: 2023–2024 CALENDAR Important Instructions Upon Arrival in Coquitlam  Secondary Orientation Dates and ELL Testing - New Students (January...

more information

आम तौर पर पूछॆ जातॆ प्रश्न और उत्तर

...

more information

แกลเลอรี่ภาพ

...

more information