Nhập Học

Nhập Học

Ứng viên được yêu cầu nộp một mẫu ghi danh điền thông tin hoàn chỉnh cùng với học bạ hiện thời và hai năm trước đó. Học bạ phải được một biên dịch viên chính thức dịch ra tiếng Anh. Sau khi Văn phòng Quốc tế đã nhận được các tài liệu và 200 đô-la phí ghi danh, du học sinh sẽ được chọn lọc để nhập học Chương Trình Giáo Dục Quốc Tế. Niên học bắt đầu vào tháng Chín và kết thúc vào tháng Sáu. Du học sinh cũng có thể nhập học vào tháng Hai. Chúng tôi khuyến khích du học sinh ghi danh trước ít nhất từ ba đến bốn tháng để có đủ thời gian nhận giấy phép du học. Cần có một văn thư chấp nhận chính thức của Văn phòng Quốc tế thuộc Học Khu Coquitlam để du học sinh nộp đơn xin giấy phép du học. Bảo hiểm y tế là một yêu cầu khi lưu trú tại Canada.

Tiến Trình Nhập Học và Ghi Danh

Bước #1
• Nộp đơn ghi danh, đóng lệ phí, nộp các bản sao hộ chiếu và học bạ chính thức để xin chấp thuận.
Bước #2
• Ứng viên được chấp thuận nhận Thư Đề Nghị.
• Xuất trỉnh các tài liệu về học phí và giám hộ.
Bước #3
• Ứng viên được chấp thuận nhận Thư Chấp Thuận để sử dụng khi xin giấy phép du học.
Bước #4
• Ngay khi đến Coquitlam, du học sinh trình diện văn phòng Giáo Dục Quốc Tế với hộ chiếu và giấy phép du học để khởi động tiến trình bảo hiểm y tế.


Quy Chế Giám Hộ

Theo yêu cầu của tiến trình nhập học, du học sinh dưới 19 tuổi cần có một "Người Giám hộ" có giấy tờ chính thức. Những người giám hộ hỗ trợ du học...

more information

Y Tế

Chương Trình Dịch Vụ Y Tế (MSP) – Thẻ Chăm Sóc Sức Khỏe (Care Card) Tất cả du học sinh đều được yêu cầu trả bảo hiểm y tế như một điều kiện để...

more information

Chánh Sách Bồi Hoàn

REFUND POLICY FOR PROGRAM FEES:  All requests for refunds must be made in writing to the International Education Department, School District 43 (Coquitlam). Refund requests must include relevant...

more information

Các Tiêu Chuẩn Tuyển Chọn

Việc được Chương Trình Giáo Dục Quốc Tế chấp nhận và tiếp đó là bố trí vào trường sẽ được quyết định căn cứ vào quá trình học tập và hạnh...

more information

Giấy Phép Du Học

 Các Tòa Đại Sứ và Lãnh Sự Canada tại mỗi quốc gia trên toàn thế giới đưa ra những tiêu chuẩn về yêu cầu và thủ tục nộp đơn nhằm giúp du học sinh có...

more information

Học Phí

Học phí tại Coquitam của chúng tôi có tính cạnh tranh cao trên thị trường giáo dục toàn cầu. Học phí tại Coquitlam được xem là đáng đồng tiền bát gạo...

more information

Tài liệu

 Tài liệu hiện đang được sử dụng cho các chương trình giáo dục quốc tế Các tài liệu sau đây có thể được tải xuống để thuận tiện. Nếu bạn có...

more information