Quy Chế Giám Hộ

Theo yêu cầu của tiến trình nhập học, du học sinh dưới 19 tuổi cần có một “Người Giám hộ” có giấy tờ chính thức. Những người giám hộ hỗ trợ du học sinh 24 / 7 / 365 ngày và đáp ứng mọi nhu cầu của du học sinh trong suốt thời gian du học sinh học tập và sinh sống tại Coquitlam.

Du học sinh ghi danh vào các trường tiểu học phải ở cùng cha mẹ. Du học sinh Trường Trung Học Cơ Sở và Trung Học và dưới 19 tuổi phải điền vào hai tài liệu bổ sung mới được văn phòng phụ trách chiếu khán cấp phép. Tài liệu bắt buộc thứ nhất là một tờ khai về chế độ giám hộ do một công dân Canada hoặc một thường trú nhân đã trưởng thành điền vào, chỉ rõ rằng đã thu xếp để người giám hộ hành động thay cho cha mẹ. TÀI LIỆU NÀY PHẢI ĐƯỢC CÔNG CHỨNG TẠI CANADA.

Tài liệu bắt buộc thứ hai tương tự như tài liệu thứ nhất nhưng phải được cha mẹ hoặc người quản lý hợp pháp của đứa trẻ điền vào tại quốc gia nguyên quán, chỉ rõ rằng đã thu xếp để người giám hộ hành động thay cho cha mẹ. Nói cách khác, cha mẹ thừa nhận vai trò giám hộ đối với đứa trẻ. TÀI LIỆU NÀY PHẢI ĐƯỢC CÔNG CHỨNG TẠI QUỐC GIA NGUYÊN QUÁN.

Nhắc lại: các giấy phép du học của quý vị phải còn hiệu lực. Có thể xin gia hạn tại Canada bằng cách hoàn tất tiến trình gia hạn của Cơ quan Quan Thuế và Di Trú Canada.


Y Tế

Chương Trình Dịch Vụ Y Tế (MSP) – Thẻ Chăm Sóc Sức Khỏe (Care Card) Tất cả du học sinh đều được yêu cầu trả bảo hiểm y tế như một điều kiện để...

more information

Chánh Sách Bồi Hoàn

REFUND POLICY FOR PROGRAM FEES:  All requests for refunds must be made in writing to the International Education Department, School District 43 (Coquitlam). Refund requests must include relevant...

more information

Các Tiêu Chuẩn Tuyển Chọn

Việc được Chương Trình Giáo Dục Quốc Tế chấp nhận và tiếp đó là bố trí vào trường sẽ được quyết định căn cứ vào quá trình học tập và hạnh...

more information

Giấy Phép Du Học

 Các Tòa Đại Sứ và Lãnh Sự Canada tại mỗi quốc gia trên toàn thế giới đưa ra những tiêu chuẩn về yêu cầu và thủ tục nộp đơn nhằm giúp du học sinh có...

more information

Học Phí

Học phí tại Coquitam của chúng tôi có tính cạnh tranh cao trên thị trường giáo dục toàn cầu. Học phí tại Coquitlam được xem là đáng đồng tiền bát gạo...

more information

Tài liệu

 Tài liệu hiện đang được sử dụng cho các chương trình giáo dục quốc tế Các tài liệu sau đây có thể được tải xuống để thuận tiện. Nếu bạn có...

more information