Mẫu

 Các Mẫu hiện sử dụng cho các Chương Trình Giáo Dục Quốc Tế

Có thể tải các mẫu sau đây để tiện dụng. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến các chương trình và tiến trình ghi danh của chúng tôi, xin gọi chúng tôi tại Văn Phòng Giáo Dục Quốc Tế.

Registration Form 2019 – 20

International Student Handbook

International Student Study Permit Renewal Guide and Form

Notarized Acceptance of Custodianship Responsibilities

Summer School Registration Form

Summer High School Credit Courses Application Form

Program Fee 2019-20

Credit Card Payment

 


Quy Chế Giám Hộ

Theo yêu cầu của tiến trình nhập học, du học sinh dưới 19 tuổi cần có một "Người Giám hộ" có giấy tờ chính thức. Những người giám hộ hỗ trợ du học...

more information

Y Tế

Chương Trình Dịch Vụ Y Tế (MSP) – Thẻ Chăm Sóc Sức Khỏe (Care Card) Tất cả du học sinh đều được yêu cầu trả bảo hiểm y tế như một điều kiện để...

more information

Chánh Sách Bồi Hoàn

REFUND POLICY FOR PROGRAM FEES:  All requests for refunds must be made in writing to the International Education Department, School District 43 (Coquitlam). Refund requests must include relevant...

more information

Các Tiêu Chuẩn Tuyển Chọn

Việc được Chương Trình Giáo Dục Quốc Tế chấp nhận và tiếp đó là bố trí vào trường sẽ được quyết định căn cứ vào quá trình học tập và hạnh...

more information

Giấy Phép Du Học

 Các Tòa Đại Sứ và Lãnh Sự Canada tại mỗi quốc gia trên toàn thế giới đưa ra những tiêu chuẩn về yêu cầu và thủ tục nộp đơn nhằm giúp du học sinh có...

more information

Học Phí

Học phí tại Coquitam của chúng tôi có tính cạnh tranh cao trên thị trường giáo dục toàn cầu. Học phí tại Coquitlam được xem là đáng đồng tiền bát gạo...

more information

Lưu Trú Tại Nhà

Tại Học Khu Coquitlam, việc lưu trú tại nhà không chỉ đơn thuần là nơi ăn và chỗ ở - đó là một dịp để tham gia vào mọi khía cạnh của đời sống gia...

more information