Chánh Sách Bồi Hoàn

REFUND POLICY FOR PROGRAM FEES: 

All requests for refunds must be made in writing to the International Education Department, School District 43 (Coquitlam). Refund requests must include relevant supporting documentation. The application fee is non-refundable in any circumstance. 

FULL REFUND (less $500 CAD administrative fee) will be granted if Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) does not approve a student Study Permit. To obtain a refund, a complete Request for Refund form and the formal letter of refusal from IRCC must be received by the International Education Department within 60 days of the date on which the Study Permit is refused. 

2/3 REFUND will be granted when: 

  • a student withdraws or becomes a permanent resident prior to the starting date indicated on the Letter of Acceptance or Re-Acceptance, provided that the Request for Refund form is submitted and received within one month of the date on which the student withdraws or becomes a permanent resident. 
  • IRCC does not approve a student Study Permit and the Request for Refund form and the formal letter of refusal from IRCC is received by the International Education Department more than 60 days after the date on which the Study Permit is refused. 

1/2 REFUND will be granted when a student withdraws or becomes a permanent resident after the starting date indicated on the Letter of Acceptance or Re-Acceptance and within one month of the starting date indicated on the Letter of Acceptance or Re-Acceptance, provided that the Request for Refund form is submitted and received within one month of the date on which the student withdraws or becomes a permanent resident. 

NO REFUND will be granted to a: 

  • student who withdraws from the program more than one month after the starting date indicated on the Letter of Acceptance or Re-Acceptance; 
  • student who becomes a permanent resident more than one month after the starting date indicated on the Letter of Acceptance or Re-Acceptance; 
  • student who is dismissed from the program due to a breach of the law, policy or regulation as determined by the Government of Canada, the Police, School District No. 43 (Coquitlam), and/or the International Education Program. 

Students are not eligible for a refund unless they have completed, signed and submitted the Request for Refund form and all other required documents within the time period indicated above. 

It is a fundamental condition of the Board of Education of School District No. 43 (Coquitlam) that the Board shall not be liable for losses or expenses you may incur as a result of the Board being unable to provide education owing to labour disputes or other causes beyond its control. 


Quy Chế Giám Hộ

Theo yêu cầu của tiến trình nhập học, du học sinh dưới 19 tuổi cần có một "Người Giám hộ" có giấy tờ chính thức. Những người giám hộ hỗ trợ du học...

more information

Y Tế

Chương Trình Dịch Vụ Y Tế (MSP) – Thẻ Chăm Sóc Sức Khỏe (Care Card) Tất cả du học sinh đều được yêu cầu trả bảo hiểm y tế như một điều kiện để...

more information

Các Tiêu Chuẩn Tuyển Chọn

Việc được Chương Trình Giáo Dục Quốc Tế chấp nhận và tiếp đó là bố trí vào trường sẽ được quyết định căn cứ vào quá trình học tập và hạnh...

more information

Giấy Phép Du Học

 Các Tòa Đại Sứ và Lãnh Sự Canada tại mỗi quốc gia trên toàn thế giới đưa ra những tiêu chuẩn về yêu cầu và thủ tục nộp đơn nhằm giúp du học sinh có...

more information

Học Phí

Học phí tại Coquitam của chúng tôi có tính cạnh tranh cao trên thị trường giáo dục toàn cầu. Học phí tại Coquitlam được xem là đáng đồng tiền bát gạo...

more information

Tài liệu

 Tài liệu hiện đang được sử dụng cho các chương trình giáo dục quốc tế Các tài liệu sau đây có thể được tải xuống để thuận tiện. Nếu bạn có...

more information