Giấy Phép Du Học

 Các Tòa Đại Sứ và Lãnh Sự Canada tại mỗi quốc gia trên toàn thế giới đưa ra những tiêu chuẩn về yêu cầu và thủ tục nộp đơn nhằm giúp du học sinh có ý định du học khi họ nộp đơn xin cấp chiếu khán nhập cảnh Canada và giấy phép du học.

Hàng năm, có trên 130.000 du học sinh đến học tại Canada. Du học sinh mang đến lớp học của họ một nền văn hóa phong phú cũng như kiến thức và các kỹ năng rất được các trường của chúng tôi hoan nghênh.

Các tỉnh bang quản lý nền giáo dục và các trường ở Canada. Giấy Phép Du Học không bắt buộc đối với một khóa học hay một chương trình có thời hạn sáu tháng hoặc ngắn hơn ở Canada. Có thể truy cập vào kết nối sau đây để biết thêm thông tin về giấy phép du học:

và truy cập vào kết nối sau đây để biết thêm thông tin về mẫu đơn xin (IMM 1294 – dành cho học sinh ngoài Canada):


Quy Chế Giám Hộ

Theo yêu cầu của tiến trình nhập học, du học sinh dưới 19 tuổi cần có một "Người Giám hộ" có giấy tờ chính thức. Những người giám hộ hỗ trợ du học...

more information

Y Tế

Chương Trình Dịch Vụ Y Tế (MSP) – Thẻ Chăm Sóc Sức Khỏe (Care Card) Tất cả du học sinh đều được yêu cầu trả bảo hiểm y tế như một điều kiện để...

more information

Chánh Sách Bồi Hoàn

REFUND POLICY FOR PROGRAM FEES:  All requests for refunds must be made in writing to the International Education Department, School District 43 (Coquitlam). Refund requests must include relevant...

more information

Các Tiêu Chuẩn Tuyển Chọn

Việc được Chương Trình Giáo Dục Quốc Tế chấp nhận và tiếp đó là bố trí vào trường sẽ được quyết định căn cứ vào quá trình học tập và hạnh...

more information

Học Phí

Học phí tại Coquitam của chúng tôi có tính cạnh tranh cao trên thị trường giáo dục toàn cầu. Học phí tại Coquitlam được xem là đáng đồng tiền bát gạo...

more information

Tài liệu

 Tài liệu hiện đang được sử dụng cho các chương trình giáo dục quốc tế Các tài liệu sau đây có thể được tải xuống để thuận tiện. Nếu bạn có...

more information