Lưu Trú Tại Nhà

Tại Học Khu Coquitlam, việc lưu trú tại nhà không chỉ đơn thuần là nơi ăn và chỗ ở – đó là một dịp để tham gia vào mọi khía cạnh của đời sống gia đình. Chúng tôi tin tưởng rằng tất cả học sinh của chúng tôi sẽ cảm nhận rằng họ đã thật sự có một môi trường “sống trong một gia đình trong lúc xa nhà”. Lưu trú tại nhà bao gồm phòng ở và bữa ăn, với phòng ngủ riêng trong một gia đình. (Lưu ý: Học sinh tiểu học phải sống cùng với một phụ huynh trong các chương trình dài hạn.)

Có nhiều gia đình trong vùng Tri-cities (ba thành phố Coquitlam, Port Coquitlam, Port Moody) sẵn sàng đón nhận du học sinh như một thành viên trong gia đình của họ trong khi du học sinh theo học tại học khu 43. Để tiện xếp chỗ, quý vị có thể chọn một trong các đại lý lưu trú tại nhà. Lưu trú tại nhà bao gồm phòng ở và bữa ăn. Quý vị cũng có thể yêu cầu đưa đón tại trường.

Muốn có danh sách đại lý lưu trú tại nhà trong vùng Tri Cities, xin liên lạc với văn phòng của chúng tôi.