Chương Trình ESL và Văn Hóa Mùa Đông

Các Nhóm

Chương Trình ESL Ứng Dụng và Văn Hóa là cơ hội để áp dụng các kỹ năng Anh ngữ và kinh nghiệm về văn hóa Canada bằng cách tham gia các hoạt động nhóm và đồng đội và khám phá phong cảnh xinh đẹp của vùng Lower Mainland của tỉnh bang British Columbia. Chương Trình ESL Ứng Dụng và Văn Hóa gồm những hoạt động như là bơi lội, trượt tuyết, leo núi, đánh golf, bowling, các môn thể thao đồng đội và các trò chơi làm thủ công. Có những chuyến đi thăm Cao Nguyên Westwood, Robson Street, Metrotown, Gastown, Công Viên Stanley, Hồ Cá Vancouver, Cầu Treo Capilano, Trung Tâm Không Gian H.R. MacMillan.

Du Học Sinh Riêng Lê

Nhấn vào liên kết dưới đây để tải thêm thông tin, ngày giờ và hồ sơ ghi danh:


Các Chương Trình Dài Hạn và Ngắn Hạn

Chúng tôi đã thiết kế các chương trình của mình để đáp ứng các nhu cầu của du học sinh chúng tôi, trong đó có các lựa chọn mà sẽ thỏa mãn khát vọng...

more information

Niên Học

Khu Học Chánh Coquitlam cung cấp cho Sinh Viên Quốc Tế các chương trình học toàn thời gian ở các cấp Tiểu Học, Trung Học và Trung Học. Năm học bắt đầu vào...

more information

Chương Trình Mùa Hè

ESL Tăng Cường chỉ học vào Buổi sang Chương trình một buổi này nhấn mạnh đến các kỹ năng nói, nghe, đọc, ngữ vựng và viết. Du học sinh sẽ tham gia vào...

more information