Các Nguồn Tư Liệu

Các Nguồn Tư Liệu

Các nguồn học thuật bao gồm giảng dạy được máy tính hỗ trợ, thư viện với công nghệ CD-Rom, phòng thí nghiệm khoa học, phòng khiêu vũ, phòng sinh hoạt học sinh, trung tâm công nghệ, phòng tập, quán ăn trưa, các tư vấn viên để giúp đỡ du học sinh trong việc hoạch định các môn học, ghi danh vào đại học và cao đẳng, hoạch định sự nghiệp, các vấn đề về kỹ năng học tập và cá nhân.

Các trang web sau đây có thể cung cấp một số thông tin tốt:

HỌC KHU SỐ 43 VÀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ CANADA HÂN HẠNH LOAN BÁO VIỆC TRỞ THÀNH TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM TOEFL ĐƯỢC CÔNG NHẬN TẠI TRUNG TÂM WINSLOW:

Tài Nguyên Khác

Canada Immigration
http://www.cic.gc.ca/

BC Ministry of Education
http://www.gov.bc.ca/bced/

City of Coquitlam
http://www.coquitlam.ca

City of Port Coquitlam
http://www.portcoquitlam.ca

City of Port Moody
http://www.cityofportmoody.com

Belcarra
http://belcarra.ca

Anmore
http://anmore.com

 

Transit information
http://www.translink.ca/

Coquitlam Parks and Recreation
http://www2.vpl.vancouver.bc.ca/DBs/Redbook/orgPgs/1/1171.html

Confucius Classroom – Worldwide
http://english.hanban.org/index.php

Vancouver Tourism
http://www.tourismvancouver.com

Vancouver Board of Trade
http://www.boardoftrade.com/

Tri-Cities Chamber of Commerce
http://www.tricitieschamber.com

Vancouver… the Most Livable City in the World – 5 years in a Row CBC News Article – Economist Magazine 2009 – http://www.cbc.ca/canada/british-columbia/story/2007/08/23/bc-vancouver.html

Coquitlam Public Library
http://www.library.coquitlam.bc.ca/default.htm

Terry Fox Library (Port Coquitlam)
http://www.fvrl.bc.ca/read/library_terryfox.htm

Port Moody Library
http://library.portmoody.ca/


Alumni

Lab inverum enimus ene et que velis unt lant velestrum quaest, velias ad eatureius quat harum rest landam est et eiur, se porum harcipsa conetur, cum voluptaquid quis ipienis simagna tincte plitiis...

more information

Cộng Đồng Của Chúng Tôi

Cộng Đồng Coquitlam Coquitlam là học khu lớn nhất, vào hàng thứ ba ở British Columbia với 30.000 học sinh thuộc 66 trường. Quận Hạt bao gồm các thành phố...

more information

Du Học Sinh Của Chúng Tôi

Học Khu Coquitlam hãnh diện được đón tiếp du học sinh và gia đình của họ từ mọi quốc gia trên thế giới. Hiện tại, chúng tôi đang có nhiều du học sinh là...

more information

Các Hoạt Động

Các Nhóm và Hoạt Động Giải Trí Mỗi trường có một số các hoạt động và câu lạc bộ ngoại khóa gồm kịch, ban nhạc, hợp xướng, niên bạ, trượt...

more information

Orientation

Academic High School Program: 2024–2025 CALENDAR Important Instructions Upon Arrival in Coquitlam  Orientation Dates and ELL Testing - New Students (September...

more information

Thắc Mắc và Giải Đáp

...

more information

Phòng Trưng Bày Hình Ảnh

Để xem hình ảnh của Trường Coquitlam, cộng đồng và các sự kiện, vui lòng nhấp vào...

more information

Bản Đồ

Học Khu Coquitlam – Giáo Dục Quốc Tế 1100 Winslow Avenue Coquitlam, British Columbia Canada V3J 2G3 Email: InternationalEd@SD43.bc.ca Telephone: 604 936 5769 Facsimile: 604 939...

more information