Các Hoạt Động

Các Nhóm và Hoạt Động Giải Trí

Mỗi trường có một số các hoạt động và câu lạc bộ ngoại khóa gồm kịch, ban nhạc, hợp xướng, niên bạ, trượt tuyết, cờ vua và các hoạt động thể thao như hockey sân cỏ, bóng rổ, bóng đá, vật, bơi lội, các môn điền kinh và nhiều môn khác. Cộng đồng cũng có nhiều nhóm dịch vụ để tham gia. Du học sinh được khuyến khích tham gia các hoạt động và câu lạc bộ ngoại khóa để trải nghiệm cảm giác can dự là một phương cách tối ưu để cải thiện kỹ năng ngôn ngữ trong một môi trường thân thiện. Có nhiều môn thể thao cộng đồng và chương trình biểu diễn nghệ thuật dành cho du học sinh trong khu vực Học Khu Coquitlam.

Xin truy cập các kết nối sau đây:


Cộng Đồng Của Chúng Tôi

Cộng Đồng Coquitlam Coquitlam là học khu lớn nhất, vào hàng thứ ba ở British Columbia với 30.000 học sinh thuộc 66 trường. Quận Hạt bao gồm các thành phố...

more information

Du Học Sinh Của Chúng Tôi

Học Khu Coquitlam hãnh diện được đón tiếp du học sinh và gia đình của họ từ mọi quốc gia trên thế giới. Hiện tại, chúng tôi đang có nhiều du học sinh là...

more information

Thắc Mắc và Giải Đáp

...

more information

Phòng Trưng Bày Hình Ảnh

Để xem hình ảnh của Trường Coquitlam, cộng đồng và các sự kiện, vui lòng nhấp vào...

more information

Bản Đồ

Học Khu Coquitlam – Giáo Dục Quốc Tế 1100 Winslow Avenue Coquitlam, British Columbia Canada V3J 2G3 Email: InternationalEd@SD43.bc.ca Telephone: 604 936 5769 Facsimile: 604 939...

more information