Các Trường Của Chúng Tôi

Các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học của chúng tôi mang lại cho du học sinh một thách thức thú vị trong một môi trường học thuật hiện đại và an toàn khi du học sinh trau dồi kiến thức trên con đường đưa họ trở thành những công dân toàn cầu có học thức.

Được chánh quyền British Columbia thành lập, các trường của chúng tôi tuyển dụng các giáo viên được chánh quyền công nhận và xếp vào hàng các giáo viên ưu tú nhất thế giới. Chúng tôi chỉ sử dụng chương trình gỉảng dạy được Bộ Giáo Dục của chánh quyền British Columbia chấp thuận. Tất cả 66 trường của chúng tôi, trong đó có nhiều trường chỉ mới thành lập trong vòng vài năm nay, đều hãnh diện về các cơ sở và công nghệ hiện đại. Trong lãnh vực tiếng Anh như là một ngôn ngữ thứ hai, các giáo viên ESL được chứng nhận và đào tạo hỗ trợ du học sinh của chúng tôi. Ngoài ra, chứng chỉ tốt nghiệp trung học, hay “Bằng Dogwood”, được tất cả các trường đại học Canada và Hoa Kỳ công nhận.

Các Trường Trung Học

Chuẩn Bị Ngay Từ Hôm Nay Cấp Lãnh Đạo Cho Ngày Mai

Các trường trung học dành cho học sinh từ Lớp 9 đến Lớp 12. Tám trường trung học của chúng tôi đều là những trường hiện đại và cách tân nhất của Tỉnh British Columbia, các trường này cung ứng các chương trình học thuật và chuyên ngành tuyệt hảo như Chương Trình cung cấp các giáo trình cấp Cao Đẳng tại các trường Trung Học (Advanced Placement), Chương Trình Tiếng Pháp dành cho trẻ em không nói tiếng Pháp (French Immersion) và Chương Trình lấy Bằng Tú Tài Quốc Tế. Các trường trung học thuộc Học Khu Coquitlam cung ứng cho học sinh của chúng tôi nhiều khóa học và các lựa chọn khác nhau trong các lãnh vực như thể thao đồng đội, nghệ thuật, kịch nghệ và âm nhạc. Những ngôi trường an toàn này có mối quan hệ sinh động với toàn thể cộng đồng.

Các Trường Trung Học Cơ Sở (THCS)

Bước Chuyển Tiếp để trở thành Công Dân Toàn Cầu

Với 13 trường THCS dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 8, trường THCS đóng vai trò chuyển tiếp từ tiểu học lên trung học. Trường THCS cung cấp một môi trường ở đó các học sinh có thể từng bước chuẩn bị để đáp ứng các đòi hỏi và yêu cầu của trường trung học.