Lưu Trú Tại Nhà

Tại Học Khu Coquitlam, việc lưu trú tại nhà không chỉ đơn thuần là nơi ăn và chỗ ở – đó là một dịp để tham gia vào mọi khía cạnh của đời sống gia đình. Chúng tôi tin tưởng rằng tất cả học sinh của chúng tôi sẽ cảm nhận rằng họ đã thật sự có một môi trường “sống trong một gia đình trong lúc xa nhà”. Lưu trú tại nhà bao gồm phòng ở và bữa ăn, với phòng ngủ riêng trong một gia đình. (Lưu ý: Học sinh tiểu học phải sống cùng với một phụ huynh trong các chương trình dài hạn.)

Có nhiều gia đình trong vùng Tri-cities (ba thành phố Coquitlam, Port Coquitlam, Port Moody) sẵn sàng đón nhận du học sinh như một thành viên trong gia đình của họ trong khi du học sinh theo học tại học khu 43. Để tiện xếp chỗ, quý vị có thể chọn một trong các đại lý lưu trú tại nhà. Lưu trú tại nhà bao gồm phòng ở và bữa ăn. Quý vị cũng có thể yêu cầu đưa đón tại trường.

Muốn có danh sách đại lý lưu trú tại nhà trong vùng Tri Cities, xin liên lạc với văn phòng của chúng tôi.


Quy Chế Giám Hộ

Theo yêu cầu của tiến trình nhập học, du học sinh dưới 19 tuổi cần có một "Người Giám hộ" có giấy tờ chính thức. Những người giám hộ hỗ trợ du học...

more information

Y Tế

Chương Trình Dịch Vụ Y Tế (MSP) – Thẻ Chăm Sóc Sức Khỏe (Care Card) Tất cả du học sinh đều được yêu cầu trả bảo hiểm y tế như một điều kiện để...

more information

Chánh Sách Bồi Hoàn

REFUND POLICY FOR PROGRAM FEES:  All requests for refunds must be made in writing to the International Education Department, School District 43 (Coquitlam). Refund requests must include relevant...

more information

Các Tiêu Chuẩn Tuyển Chọn

Việc được Chương Trình Giáo Dục Quốc Tế chấp nhận và tiếp đó là bố trí vào trường sẽ được quyết định căn cứ vào quá trình học tập và hạnh...

more information

Giấy Phép Du Học

 Các Tòa Đại Sứ và Lãnh Sự Canada tại mỗi quốc gia trên toàn thế giới đưa ra những tiêu chuẩn về yêu cầu và thủ tục nộp đơn nhằm giúp du học sinh có...

more information

Học Phí

Học phí tại Coquitam của chúng tôi có tính cạnh tranh cao trên thị trường giáo dục toàn cầu. Học phí tại Coquitlam được xem là đáng đồng tiền bát gạo...

more information

Mẫu

 Các Mẫu hiện sử dụng cho các Chương Trình Giáo Dục Quốc Tế Có thể tải các mẫu sau đây để tiện dụng. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào liên quan...

more information