Các Chương Trình

Có nhiều chương trình cho Du Học Sinh suốt niên học. Có các chương trình trọn năm trong vòng 10 tháng cho các du học sinh được hội nhập vào các lớp chính khóa Canada và các chương trình ESL tăng cường ngắn hạn chỉ có một tuần lễ một khóa. Chúng tôi có Chương Trình ESL/Văn Hóa Hè vào tháng Bảy và tháng Tám với các lớp học nửa ngày vào buổi sáng và sinh hoạt văn hóa vào buổi chiều để hoàn thiện các kỹ năng tiếng Anh mà du học sinh mới tiếp thu được. Chúng tôi cũng có các lớp Chuẩn bị tiếng Anh 9, 10 hoặc 11 suốt mùa hè. Có các lớp ESL tăng cường ngắn hạn từ tháng 9 đến tháng 6 dành cho du học sinh Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học

Chương trình học cấp tỉnh bang gồm một số môn học căn bản ở trình độ khó như sau: Anh ngữ, xã hội học, toán học, sinh học, hóa học, vật lý, mỹ thuật và các môn nghề nghiệp và công nghệ. Ngoài ra, du học sinh có thể chọn trong số các môn tự chọn để hình thành một chương trình đặc thù đáp ứng các yêu cầu của hệ thống giáo dục của tỉnh bang British Columbia. Du học sinh tốt nghiệp lớp 12 hệ giáo dục công cộng Coquitlam hội đủ điều kiện để ghi danh vào tất cả các trường đại học, cao đẳng và học viện ở bất cứ nơi đâu. Bằng Tú Tài Quốc Tế và các Chương Trình Lên Cấp Hậu Trung Học (Advanced Placement Programs) có sẵn dành cho các du học sinh có trình độ học vấn cao hơn.

Các môn học cho cấp cao đẳng và đại học là những môn học thông thường; du học sinh nhận được tín chỉ về thành tích xuất sắc trong các môn học này và có thể dùng các tín chỉ này để ghi danh vào các trường hậu trung học khắp nơi trên thế giới. Du học sinh có lợi điểm là đã tốt nghiệp từ một hệ thống các trường hàng đầu ở Canada trong khi được hưởng lợi về sự thông thạo Anh ngữ, một kỹ năng ứng dụng khắp thế giới.


Chương Trình ESL và Văn Hóa Mùa Đông

Các Nhóm Chương Trình ESL Ứng Dụng và Văn Hóa là cơ hội để áp dụng các kỹ năng Anh ngữ và kinh nghiệm về văn hóa Canada bằng cách tham gia các hoạt động...

more information

Các Chương Trình Dài Hạn và Ngắn Hạn

Chúng tôi đã thiết kế các chương trình của mình để đáp ứng các nhu cầu của du học sinh chúng tôi, trong đó có các lựa chọn mà sẽ thỏa mãn khát vọng...

more information

Niên Học

Khu Học Chánh Coquitlam cung cấp cho Sinh Viên Quốc Tế các chương trình học toàn thời gian ở các cấp Tiểu Học, Trung Học và Trung Học. Năm học bắt đầu vào...

more information

Chương Trình Mùa Hè

ESL Tăng Cường chỉ học vào Buổi sang Chương trình một buổi này nhấn mạnh đến các kỹ năng nói, nghe, đọc, ngữ vựng và viết. Du học sinh sẽ tham gia vào...

more information